Genveje


Servicemenu


   CopydanCopydan

   På Metropol skal du betale en afgift til Copydan, hvis du ønsker at bevare din adgang til scannet og kopieret undervisningsmateriale.

   Hvorfor skal du betale for dit materiale?

   Baggrunden er, at forfattere, journalister, billedkunstnere, forlag m.fl., også kaldet rettighedshaverne, har eneretten til at fremstille eksemplarer – og dermed også kopier – af de bøger, avisartikler, fotos m.m., som de har skabt. Hvis der kopieres til undervisningsformål, skal der derfor altid indhentes forudgående tilladelse fra alle rettighedshaverne til det materiale, man ønsker at kopiere til brug for undervisning.

   I stedet for at indhente de individuelle tilladelser kan en undervisningsinstitution indhente en generel kopieringstilladelse ved at indgå aftale med Copydan. Copydan repræsenterer kollektivt alle rettighedshavere og er godkendt af Kulturministeriet til at licensere retten til kopiering af ophavsretligt beskyttet materiale til undervisningsformål. Så godt som alle offentlige og private uddannelsesinstitutioner har en kopieringsaftale med Copydan – også Metropol.

   Lidt ligesom licens

   Det vederlag, Copydan opkræver for kopiering, kan ses som en slags kompensation for det mindre salg af bøger, aviser og tidsskrifter som kopieringen må forventes at medføre. En anden måde at betragte vederlaget på er at se det som en slags „licens" – ligesom tv-licensen – nemlig en betaling for at få stillet materiale til rådighed.

   Copydan opkræver vederlaget for kopiering på vegne af rettighedshaverne. Pengene bliver herefter udbetalt individuelt til de forfattere, journalister, billedkunstnere m.fl., der har skabt de værker, der kopieres, samt de forlag og udgivere, der har udgivet dem.

   Adgang til litteratur i Fronter

   Du får i fronter besked om, hvad copydan-afgiften er på din uddannelse samt hvor i fronter, du får adgang til scannet undervisningsmateriale.

   Sådan betaler du til Copydan

   Betaling for Copydan foregår via P-counter, hvor du online og med brug af dankort eller andet betalingskort indbetaler beløbet. Find vejledning på Fronter i, hvordan du indbetaler via P-counter – i rummet 'Information til alle studerende i Metropol'. Når du har betalt, kan der gå op til én uge før du har adgang til materialerne. Er du lige startet på Metropol skal du først have været logget på Metropols netværk før det er muligt at indbetale copydan-afgift.

   Vær opmærksom på, at du ved studieophør, studieskift eller overflytning til samme uddannelse på en anden professionshøjskole før dimission ikke får refunderet betaling for copydan for de(n) periode(r), du allerede har betalt for.

   Fordelene ved Copydan

   Fordelen for dig som studerende ved at betale til Copydan er:

   • Undervisningsmateriale bliver stillet lettilgængeligt til rådighed for dig – du skal ikke selv anskaffe dig materialet eller på biblioteket og låne det
   • Artikler bliver ikke væk – du kan blot printe et yderligere eksemplar, hvis du ønsker det. Det er dog ikke tilladt at fremstille flere eksemplarer mhp. videredistribution
   • Undervisningsmaterialer er tilgængelige overalt, hvor der er adgang til internettet. Du kan hente materialet hjemmefra, fra udlandet eller fra dit uddannelsessted på Metropol
   • Du har god samvittighed og er godt i gang med studierne

   Er du overflytter og skal betale Copydan?

   Hvis du er overflyttet til Metropol, skal du også betale Copydan afgift og du opkræves følgende:

   • Går du på en semesteropdelt uddannelse, opkræves du fra det semester, du påbegynder.
   • Går du på en modulopbygget uddannelse, opkræves du det fulde beløb, hvis du er overflyttet på modul 1-7. Overflytter du først herefter (på modul 8-14), opkræves du ikke betaling.

   Tjek Fronter hver dag!

   Log på Fronter her

   Første gang du logger på, skal du bruge dit studienummer. Din adgangskode er de sidste 4 cifre i dit CPR. nr.

   Herefter ændrer du den til en selvvalgt kode.

    - Du kan fx også få aflysning af dine timer via SMS. Spørg din studieadministation om hvordan du gør.