Genveje


Servicemenu


   ForventningerForventninger

   Hvilke læringsmål og forventninger har du til din praktik/klinik?

   Inden du starter i praktik/klinik er det en god idé at tænke over, hvad du har af læringsmål, hvad du forventer og evt. hvilke opgaver du gerne vil varetage. På den måde kan du afstemme dine egne forventninger med praktik/klinikstedets forventninger, når du første gang mødes med din vejleder og du undgår at få for få eller for store udfordringer.

   10 gode råd til når du kommer ud i praksis

   1. Gør dig overvejelser om, hvordan du lærer bedst i praksis. Reflekter over hvilke arbejdsopgaver du gerne vil afprøve, og vælg nogen der stiler mod udvikling af både dine faglige, sociale og personlige kompetencer.

   2. Når du har kendskab til, hvilken praktik/klinikplads du har fået, så søg informationer om stedet. Tænk over hvad du gerne vil bidrage med på din klinik/praktikplads og om du har særlige ønsker til dine opgaver.

   3. Det kan være en god ide at kontakte klinik/praktikstedet inden du starter, hvis der er særlige forhold de skal tage hensyn til i forhold til dig.

   4. Tal med studerende fra andre semestre, som allerede har stiftet bekendtskab med praksis. De kan som regel give gode råd og fortæller ofte gerne om deres oplevelser.

   5. Når du starter i praktik/klinik, skal du være opmærksom på kulturen på praktikstedet. Der kan være mange skrevne og uskrevne regler, som er vigtige at være opmærksom på.

   6. Når du starter i praktik/klinik, kan du opleve at få opgaver eller blive spurgt til råds omkring forskellige problemstillinger, som du ikke føler dig kompetent til at kunne håndtere. Hold fast i, at det er i orden at være ny, og at du altid gerne må spørge andre til råds.

   7. Vær opmærksom på din egen læring i løbet af praktikken/klinikken. Sørg for at få afsat tid til refleksion sammen med din vejleder og få feedback på, hvad du er god til og hvilke færdigheder du skal arbejde på at blive bedre til. Læg en konkret plan for hvordan.

   8. Lav regelmæssige aftaler med din vejleder. Få italesat, hvis du har usikkerheder omkring dine opgaver og trivsel. Skriv regelmæssigt ned hvad du gerne vil snakke med din vejleder om.

   9. Evaluere din arbejdsdag inden du tager hjem og sæt dig nye mål for hvad du vil nå næste dag. Tag udgangspunkt i, hvad der har været svært for dig.

   10. Skriv eventuelt logbog. Det kan være en god metode til at reflektere og bearbejde de mange indtryk.   

   Get Adobe Flash player

   Hurtige svar!

   Hvad er dine forventninger og ønsker i forhold til praktik/klinik?

   Hvad er ECTS?

   ECTS point er et internationalt pointsystem, og pointene måler, hvor meget samlet arbejdstid, du skal forvente at bruge på din uddannelse. En professionsbacheloruddannelse består af 210 ECTS- point og en erhvervsakademiuddannelse af 120 ECTS point.

   Læs mere i denne folder fra Professionshøjskolerne om ECTS.